WPE - Psaní odborných textů v angličtině

Projekt Leonardo da Vinci II: CZ/02/B/F/LA - 134043
Trvání projektu: 1/11/2002 - 31/10/2005
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Cílové skupiny

Cílové skupiny jsou studenti a učitelé z odborných škol, vyšších odborných škol a universit, výzkumní pracovníci ze vzdělávacích institucí a výzkumných ústavů, vedoucí pracovníci z průmyslu a podnikatelé ze soukromého sektoru. Učitelé jazyků a tvůrci výukových materiálů budou mít možnost využít jak referenční a instrukční moduly, tak i metodický modul. Cílové obory jsou technické discipliny, chemie a farmacie.

© Vysoké učení technické v Brně, 2005

:: email to webmaster ::

Last update: 19-Dec-2005, 15:15