WPE - Psaní odborných textů v angličtině

Projekt Leonardo da Vinci II: CZ/02/B/F/LA - 134043
Trvání projektu: 1/11/2002 - 31/10/2005
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Šíření výsledků

ÚKOLČINNOSTIKDYPARTNER
1 Vytvořit informativní webovou stránku a průběžně ji obnovovat.
http://www.kj.fme.vutbr.cz/leon2/index.html
1 - 36Všichni patneři
2Vytvořit a provozovat E - forum.
Vytvoření projektového intranetu provozovaného ITOS (partner 9).
1- 36P3
NověPresentace projektu na semináři s názvem Evropská unie a jazyková příprava v Bratislavě, Slovensko, 9. 12. 2002 2P3
3Písemné presentace ve VUT zpravodaj (CZ), zpravodaj - Britská rada - Itálie (I), zpravodaj - Italské university (I)1 - 36P3, P9
4Presentace WPE na konferenci organizované Asociací strojních inženýrů v CZ
Strojní inženýři pro XXI. století - Brno
Písemný příspěvek: Svobodová, Z.: Psaní v angličtině - Writing in English. In: Strojní inženýři pro XXI. století, Brno 2003. ISBN 80-214-2272-6
12.2.2003P3, P5
NewPrezentace projektu na diseminační konferenci organizované Centre d' Etude des Langues, Chamber de Commerce et d' Industrie in Paris, Francie
Quality in Language Teaching/Learning (QUILT)
17.5.2003 
5Šíření výsledků projektu prostřednictvím externích subjektů a jejich www: 15-36P3
6Presentace WPE firmou SYNCARE a její sítí kosmetických representantů v CZ a SK www.syncare.cz15 - 36P4
7Šíření výsledků projektu prostřednictvím sítě slovinské asociace LSP učitelů
Web link - http://www.sdutsj.edus.si/projects.html
15 - 36P6
8Šíření výsledků profesní sítí AGERCEL ve Francii15 - 36P11
9Podpora WPE v síti WEA - stránka věnovaná mobilitám ITSOS a podporovaná italskou národní koordinační jednotkou Podpora prostřednictvím CEDEFOP. WPE bude použito na přípravu jazykovou a kulturní při iniciativách zaměřených na mobility15 - 36P9
10Podpora WPE prostřednictvím SOLE - stránka věnovaná on-line studiu a vyvinutá ITOS ve spolupráci s evropskými partnery (včetně universit a výukových center) 15 - 36 P9
NewPrezentace projektu na Leonardo da Vinci konferenci v Birminghamu, UK
Quality in Training - Policy in Action
16.2. - 17.2. 2004P2
NewDiseminace výsledků projektu (referenční příručky) na RAAD´04 - 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno, CZ.
Písemný příspěvek: Svobodová, Z., Gálová, D.: Effective Communication in Technical/Scientific Writing in English. In: RAAD´04 - 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno 2004. ISBN 80-7204-341-4
[ PDF 35kB ]
2.6. - 5.6.2004P3
NewDiseminace výsledků projektu na International Conference on Engineering Education and Research (ICEER), Olomouc, CZ. Organizované iNEER - International Network for Engineering Education and Research and Technical University of Ostrava,
Písemný příspěvek: Svobodová, Z., Malíková, D.: An Instruction Tool for Effective Scientific/Technical Writing in English presented in section 11 Language and Communication in Engineering Education.
[ PDF 27kB ]
27.6. - 30.6.2004P3
11Mezinárodní konference věnovaná šíření výsledků projektů z oblasti e- learning, Brno, VUT, CZ9.9.2004P3
NewDiseminace výsledků projektu na CO-MAT-TECH 2004 Conference, Slovak University of Technology, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Slovak Republic
Written article:: Svobodová, Z., Gálová, D.: A Practical Handbook for Writers in Materials Engineering,
In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, Bratislava: STU, 2004. ISBN: 80-227-2117-4
[ PDF 111kB ]
14. - 15.10.2004P3
12Presentace WPE na seminářích pro rakouské, slovenské a francouzské konečné uživatele včetně pracovníků zabývajících se vývojem obdobných materiálů - Universita v Leobenu, Rakousko, MATADOR na Slovensku a Obchodní a průmyslová komora ve Francii 2004 - 5 P2, P3, P1, P8, P11
13Seminář 1 - Presentace WPE ve Slovinsku pro chemický a farmaceutický průmysl za podpory Národního institutu pro chemii29.4.2005 P6, P7, P2
14Seminář 2 - Presentace WPE na Islandu prostřednictvím Islandské university16.5.2005 P10, P2
15Seminář 3 - Presentace WPE v Itálii pro vyšší technické školy 30.9.2005 P9, P2
16Závěrečná konference k šíření výsledků projektu v Brně, VUT, Fakulta strojního inženýrství 30.10.2005 P3, P4, P5

© Vysoké učení technické v Brně, 2005

:: email to webmaster ::

Last update: 19-Dec-2005, 15:15