WPE - Psaní odborných textů v angličtině

Projekt Leonardo da Vinci II: CZ/02/B/F/LA - 134043
Trvání projektu: 1/11/2002 - 31/10/2005
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Cíle

Specifické cíle projektu jsou:

  1. vyvinout nové/modifikované referenční moduly, které budou vyhovovat potřebám širokého spektra konečných uživatelů z vybraných technických oborů, chemie a farmacie. Tyto materiály budou obsahovat autentické příklady problémových jevů z výše zmíněných disciplin a rovněž slovníček použitých lingvistických výrazů v národních jazycích těch partnerů, kteří se podílejí na vývoji materiálů - CZ, SI, ISK, I
  2. na základě tohoto referenčního materiálu budou vyvinuta cvičení na bázi praktických úkolů, tzv. instrukční moduly. Kromě cvičení budou tyto moduly obsahovat i klíč pro jednotlivá cvičení
  3. zpřístupnit veškerý material on-line a off-line (CD-ROM) a vyhovět tak soudobým požadavkům na e-learning
  4. vytvořit metodický modul, který poskytne tvůrcům obdobných materiálů z A, F a SK (testovací partneři) návod jak postupovat při tvorbě jejich vlastních materiálů.
  5. testovat navrhované materiály u potenciálních konečných uživatelů prostřednictvím testovacích dotazníků a seminářů
  6. vyhodnocovat testovací fáze z cílem získat zpětnou vazbu o kvalitě vytvořených materiálů a použitých metod
  7. po vyhodnocení provádět korektury a navrhnout výsledné materiály
  8. šířit výsledky projektu nejenom v partnerských zemích, ale také v širším evropském kontextu prostřednictvím účasti partnerů na seminářích a konferencích organizovaných národními agenturami, Komisí a dalšími profesními organizacemi
  9. vytvořit webovou stránku, která bude poskytovat aktuální informace o projektu a jeho šíření

© Vysoké učení technické v Brně, 2005

:: email to webmaster ::

Last update: 19-Dec-2005, 15:15