VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Aktuality English

Kontakt

Adresa: Ústav jazyků
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
Telefon: +420 541 142 896
Fax: +420 541 142 877
e-mail: uj@fme.vutbr.cz