VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Aktuality English
E-learning Odkazy

E-learning

Studijní opory využívající LMS Moodle se nachází v informačním systému a jsou přístupné všem studentům po zapsání daného kurzu. Obsahují doplňky k vyučovaným kurzům, materiály ke stažení, interaktivní cvičení i vzorové testy. Současně jsou v nich zveřejňovány aktuální informace k organizaci kurzů, podrobné požadavky k jejich ukončení apod.