VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Call for papers English

Organizace výuky jazyků na FSI

V návaznosti na Směrnici rektora VUT č. 34/2005 je na FSI od akademického roku 2005/2006 zavedena koncepce výuky cizích jazyků obsahující povinný anglický jazyk. Cílem je naučit studenty komunikovat v anglickém jazyce a orientovat se v jednodušších i složitějších odborných textech v závislosti na studované úrovni. Studenti, kteří nastoupí do 1. ročníku prezenčního studia tedy povinně studují anglický jazyk podle své vstupní úrovně. Ta se ověřuje absolvováním elektronického rozřazovacího testu.

Výuka začíná v zimním semestru a zahrnuje jak obecný, tak odborný jazyk dle zvolené úrovně. Součástí vybraných kurzů je výuka s počítačovou podporou.

Studenti, kteří na střední škole studovali jiné jazyky a v angličtině jsou začátečníci, mohou v 1. ročníku navštěvovat volitelné kurzy pro začátečníky (v zimním semestru kurz A1, v letním semestru kurz A2), případně komerční kurzy. Studenti-začátečníci budou povinně volitelné kurzy navštěvovat od 2. ročníku (počínaje kurzem A3 v zimním semestru 2. ročníku).

V rámci bakalářského studia musí každý student prezenční formy studia absolvovat zkoušku z anglického jazyka, tj. zkoušku B1 (zkratka: 7AZ), výjimečně alespoň základní zkoušku (zkratka: 5AZ). V takovém případě musí student zkoušku 7AZ vykonat v navazujícím magisterském studiu.

Souběžně se studiem anglického jazyka nebo po absolvování zkoušky z angličtiny může student volit z nabídky volitelných kurzů, které jsou podle své náplně zakončeny zápočtem nebo zkouškou. Jejich zvolení se doporučuje hlavně studentům, kteří chtějí rozvíjet a udržovat druhý cizí jazyk, který studovali na střední škole, a studentům, kteří v návaznosti na požadavky EU a trhu práce chtějí na konci bakalářského stupně ovládat kromě anglického jazyka ještě základy druhého cizího jazyka. Volba dalších jazyků se zvláště doporučuje studentům, kteří chtějí v rámci studia absolvovat stáž v zahraničí. Lze volit kurzy následujících jazyků: němčina, ruština, francouzština, italština, ale i pokračovací kurzy anglického jazyka nebo kurz zaměřený na soft skills v angličtině. Informace o vstupní a výstupní úrovni jednotlivých kurzů a jejich náplni - viz karty předmětů. Dále je možné využít nabídky placených kurzů, které se otevírají v případě dostatečného počtu zájemců a kapacitních možností ústavu.

Podrobnější informace o jednotlivých kurzech a jejich náplni - viz karty předmětů.