VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Aktuality English

Organizace výuky jazyků na FSI

Výuka angličtiny je v bakalářském studiu povinná. Studijní plány studentů nastupujících do bakalářského studia od roku 2020/2021 obsahují v 1. ročníku povinné kurzy obecného jazyka a ve 2. ročníku povinné kurzy odborné angličtiny. V případě dosažení velmi dobrého výsledku v rozřazovacím testu však výuku obecného jazyka studenti po splnění zkoušky z obecného jazyka nemusí absolvovat. Všichni studenti tedy do konce bakalářského studia musí absolvovat jak zkoušku z obecného, tak zkoušku z odborného anglického jazyka.

Souběžně se studiem anglického jazyka nebo po absolvování zkoušky z angličtiny může student volit z nabídky volitelných kurzů, které jsou podle své náplně zakončeny zápočtem nebo zkouškou. Jejich zvolení se doporučuje hlavně studentům, kteří chtějí rozvíjet a udržovat druhý cizí jazyk, který studovali na střední škole, a studentům, kteří v návaznosti na požadavky trhu práce chtějí na konci bakalářského stupně ovládat kromě anglického jazyka ještě základy druhého cizího jazyka. Volba dalších jazyků se zvláště doporučuje studentům, kteří chtějí v rámci studia absolvovat stáž v zahraničí. Lze volit kurzy následujících jazyků: němčina, ruština, francouzština, ale i specializované kurzy jako je kurz zaměřený na soft skills v angličtině nebo základy psaní závěrečných prací. Informace o vstupní a výstupní úrovni jednotlivých kurzů a jejich náplni - viz karty předmětů.

Podrobnější informace o jednotlivých kurzech a jejich náplni - viz karty předmětů.