VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Aktuality English
2023/2024
  Nový kurz
  "Základy psaní závěrečných prací"

  Jak napsat bakalářskou
  a diplomovou práci


Od akademického roku 2023/2024 Ústav jazyků nabízí nový volitelný kurz, který se zaměřuje na problematiku psaní rozsáhlejších akademických textů, který studentům poskytne praktický návod, jak napsat bakalářskou a diplomovou práci. Věnuje se psaní zejména z hlediska struktury textu a výběru jazykových prostředků, a to jak v češtině, tak v angličtině. Studenti se díky kurzu naučí:


Kurz bude probíhat v pátek, avšak vzhledem k obsahu a celkově nižší hodinové dotaci přímé výuky je organizován nepravidelně, tj. výuka nebude probíhat každý týden. Součástí kurzu je Moodle podpora s cvičeními, jejichž splnění je - mimo docházky a závěrečného testu - vyžadováno pro absolvování kurzu. Součástí není hodnocení psaní samotné závěrečné práce nebo jiných dlouhých textů.


Kurz není vhodný pro studenty 1. ročníku, kteří zatím nemají bližší představu o své závěrečné práci ani o jiných akademických textech vyžadovaných během studia, ať už co do témat, nebo formálních požadavků na tyto texty.


Garant předmětu: Mgr. Martina Vránová, Ph.D.