VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Aktuality English
Kontakt O pracovišti Zaměstnanci

O pracovišti

Ústav jazyků zajišťuje povinnou i nepovinnou výuku cizích jazyků (anglického, německého, ruského, francouzského, italaského) pro bakalářské, magisterské a kombinované studium na Fakultě strojního inženýrství. Současně poskytuje jazykovou přípravu doktorandům ve výše uvedených jazycích.

Těžiště činnosti spočívá v souladu s trendem jazykové přípravy na vysokých školách především v profesně orientované výuce cizích jazyků.

Učebny ústavu jazyku jsou vybaveny multimediálním zařízením. Ústav disponuje také počítačovou laboratoří, kterou mohou studenti využívat pro intenzivní podporu povinných kurzů.

Vědecko-výzkumné aktivity jsou zaměřeny převážně na tvorbu učebních materiálů pro odbornou jazykovou přípravu, zejména s využitím nových technologií (e-learning, blended learning), a v neposlední řadě na nové metody výuky jazyků, které tyto IT umožňují. Jeden z projektů, které jsou zaměřeny na tuto oblast (projekt v rámci programu Leonardo da Vinci II. s názvem "Deutsch im Maschinenbau") získal Evropskou jazykovou cenu LABEL 2003.

V rámci akreditovaného testovacího centra pro mezinárodní zkoušky z angličtiny City&Guilds byla Ústavu jazyků FSI udělena cena Best Centre Award za nejvyšší počet vyzkoušených v České republice v roce 2012/2013.