VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Call for papers English
E-learning Odkazy Angličtina Ke stažení Odkazy Filmové pondělky Němčina Ke stažení Odkazy Filmové pondělky Ruština Ke stažení Odkazy Francouzština Ke stažení Odkazy

Angličtina - internetové zdroje

Následující odkazy je vhodné používat k dalšímu procvičení nastudovaných gramatických jevů, pro nácvik výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby.

On-line podpůrné materiály k učebnicím

Gramatické přehledy a cvičení

Výslovnost

Poslech & Video

Čtení

Psaní

Slovníky - výkladové

Slovníky - překladové

Různé