VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Call for papers English
E-learning Odkazy Angličtina Ke stažení Odkazy Filmové pondělky Němčina Ke stažení Odkazy Filmové pondělky Ruština Ke stažení Odkazy Francouzština Ke stažení Odkazy

Filmové pondělky

Výuka cizích jazyků se nemusí odehrávat pouze na jazykových cvičeních nebo přednáškách. Naopak, čím častěji jsou studenti v kontaktu s jazykem, který studují, tím více rozvíjí své znalosti i jazykové dovednosti. Jedním ze způsobů, jak se cizí jazyk naučit, je sledování filmů v originálním znění. Ústav jazyků proto započal spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a studentům nabízíme možnost procvičit se v angličtině a němčině pomocí hraných filmů, které jsou promítány v původním znění a jsou doplněny o titulky odpovídající jazyku promítaného filmu.

Jednou v měsíci se promítají v Moravské zemské knihovně německé filmy v originále s německými titulky. Cílem pořadu s názvem Filmklub je ukázat nejnovější německou filmovou tvorbu. Všechny promítané filmy jsou natočeny po roce 2010, důraz je kladen na filmy oceněné domácí německou, nebo zahraniční kritikou.

Program: zveřejněn na vývěsce MZK.

Kdy: Promítá se 1. nebo 2. úterý v měsíci v 18:00

Kde: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a. Malý sál, 6. Patro / Konferenční sál, přízemí.

Vstup zdarma.

Kontakt: Richard Gunis